Српска левица ће се залагати за

Сваки десети запослени је сиромашан. Побољшање услова за пословање предузећа ће довести до подизања животног стандарда најугроженијих. Минимална зарада 50.000дин, а минимална пензија 30.000дин.
Порески терет мoрају да поднесу најбогатији, а не радничка класа на ивици егзистенције.
Праведно радно законодавство мора онемогућити дискриминацију жена, спутавање њиховог личног и професионалног напретка, отпуштање трудница и породиља, као и неједнаке зараде за обавњаље истог посла жена и мушкараца.
Досадашње приватизације морају да се испитају и пониште оне које су спроведене против друштвеног интереса.
Ниједан радник или радница не смеју остати без државне помоћи између два посла.
У општинама и градовима отворићемо канцеларије које ће понудити помоћ при тражењу посла, бесплатни интернет, обуке, курсеве за преквалификацију.
Заштита свих природних ресурса од уплива приватних домаћих и страних компанија. Строга еколошка контрола највећих загађивача.
Обнова задруга и широк скуп мера које ће подразумевати субвенције, бескаматно кредитирање, спречавање експлоатације земље од мултинационалних компанија и тајкуна. Заштита домаћих производа од јефтиних иностраних алтернатива. Субвенције 12.000 дин по хектару и куповина горива без акциза. Држава мора да гарантује откуп.
Радници морају да буду укључени у процесе одлучивања. Зауставићемо рад „на црно“, самовољу шефова и обесправљени статус запослених.
Мере социјалне заштите и новчане помоћи за све угрожене категорије, појединце, породице и пензионере.
Обезбедићемо бесплатне уџбенике за основце и побољшати услове за образовање и васпитање угрожених категорија становништва.
Поновно стварање фонда солидарних и социјалних станова и система непрофитног, јавног становања.
Људска права и слободе су универзална и морају бити једнака свуда, увек и за све, без обзира на род, пол, статус, вероисповест, етничку везаност, језик, животне изборе или било коју врсту припадности.
Једнакост грађана пред законом без обзира на богатство, популарност и политичку моћ.
Ниједан живот не сме бити угрожен недостатком средстава за лечење. Посебан фонд за лечење најтежих болести у иностранству.
Не смемо више да дозволимо младима да беже из Србије у потрази за бољим животом. Професори и здравствени радници морају да имају плате највеће у региону, млади помоћ у решавању стамбених питања и подршку за лакше оснивање породице.
Улагаћемо у развој и промоцију аматерскох, рекреативног и школског спорта.